Verksamhetsstödet som ger konkurrensfördelar

Tillverkande industri är en både teknik- och kunskapsintentsiv sektor, som i hög grad påverkas av den digitala transformationen. Både utmaningar och möjligheter förändras i snabb takt. Den organisation som använder data på ett medvetet och konsekvent sätt förbättrar förutsättningarna att agera snabb och rätt, både operativt och strategiskt. En förmåga som är kritisk i dagens affärsklimat. Geografisk information och analys vässar den här typen av datadriven insikt och hjälper industrin att förbättra effektivitet och hållbarhet, minska risker, öka försäljningen och vinna marknadsandelar.

Användningsområden för tillverkningsindustrin

Den geografiska dimensionen sammanlänkar data från olika källor, tydliggör de mest komplexa samband och bidrar på så sätt till verksamhetsnytta inom flera områden. Ett GIS (geografiskt informationssystem) kan naturligtvis integreras med organisationens BI- och andra verksamhetssystem.

Ikon: Försörjningskedja

Försörjningskedjan

Optimering av supply chain är avgörande för framgång inom tillverkande industri. Genom att i realtid spegla verksamhetens fysiska försörjningskedja digitalt får du de bästa förutsättningar att förstå, spåra, planera och förutse händelser, fatta rätt beslut och agera snabbt. Värdet av en digital kopia av supply chain

Ikon: Koll på tillgångar som fastigheter och fordon

Koll på tillgångar

Det lönar sig att ha verklig koll på organisationens tillgångar och resurser. Facility och asset management med stöd av geografin ökar effektiviteten och minskar kostnader exempelvis genom optimering av underhåll, bättre utnyttjande av yta och maximal resursanvändning. Geografisk information i facility & asset management

Ikon: Pengar på hög och utvecklingskurva som pekar uppåt

Marknadsutveckling

Geografisk prediktiv analys hjälper dig att förutse, simulera och validera olika möjligheter och alternativ på marknaden. Visualiseringar på smarta kartor är sedan ett kraftfullt stöd både operativt och för strategiska beslut om produktmix, säljdistrikt, etablering och servicenivåer. Interaktiv guide till geografisk analys

Inspiration

Kraftfullt beslutsstöd för ökad effektivitet och bättre resultat

Chefer och strateger inom tillverkande industri har allt att vinna på ett beslutsstöd som använder styrkan i geografisk information. Genom att ta hävstång på organisationens data, skapa värdefulla informationsprodukter visualiserade på smarta kartor och i dashboards blir förutsättningarna för förbättringar som optimering av effektivitet, riskminimering och långsiktig lönsamhet så mycket bättre. Exempel på nyttan av geografisk information och analys i tillverkningsindustrin

Så här funkar det

Om ArcGIS-plattformen

Det krävs inte ett GIS-proffs för att göra analyser och informationsprodukter i ArcGIS.

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se