Kostnadsbesparingar för transporter på upp till 20% med GIS *)

I en värld som aldrig står stilla måste verksamhetskritisk transport och logistik fungera. Dagens affärs- och samhällsklimat ställer dessutom krav på att transporter av både människor och produkter ska ske snabbt, säkert och kostnadseffektivt – oavsett om det är på väg, räls, vatten eller i luften. Genom att dra nytta av de stora datamängder som finns tillgängliga idag finns alla möjligheter att fatta beslut och agera snabbt och rätt, gärna i realtid. Om du visualiserar informationen på en smart karta blir effekten ännu större.

*) Källa: MellanSveriges LogistikNav

Datadrivna insikter för transport och logistik

Den geografiska dimensionen sammanlänkar data från olika källor, tydliggör de mest komplexa samband och bidrar på flera sätt till verksamhetsnytta och -utveckling.

Ikon med kugghjul och skruvmejsel

Optimera

I en sektor med små marginaler gäller det att optimera allt från utnyttjande av fordonsflottan till körtidsområden och servicenivåer. Med stöd av den geografiska dimensionen av data är det möjligt att testa och simulera olika scenarion och på så sätt få fram riktigt vassa, målgruppsanpassade och lättillgängliga prognoser och beslutsunderlag.

Ikon som visar människor i samverkan

Samverka

Effektiv logistik är ett väloljat maskineri som är helt beroende av samarbete i ett komplext nätverk av olika aktörer och roller. Dagens högt ställda krav på att göra rätt saker i rätt tid (helst igår) gör därför att en sömlös hantering av digitala data och information från start till mål i kedjan är en viktig framgångsfaktor. Det är ovärderligt att ha tillgång till en gemensam lägesbild.

Ikon med dator som visar dashboard med kartvisualisering

Agera

Både operativt och strategiskt är det centralt att alla inblandade har tillgång till samma information, gärna i realtid. Rollanpassade informationsprodukter som finns tillgängliga hos planeraren, transportledaren, chauffören eller i styrelserummet gör att de kan agera utifrån förändrade förutsättningar, till exempel i fråga om risk, väder, varutillgång eller marknaden.

Inspiration

Illustration som visar en förenklad supply chain

Nyttan med digital kopia av en fysisk supply chain

Försörjningskedjans beståndsdelar blir i allt högre grad sammankopplade enheter som dessutom i sig genererar data. En digital kopia av en fysiska supply chain skapar förutsättningar att använda relevant data för att bättre förstå och agera på situationer och förutsättningar. Det borgar för effektiva transporter.
Framgångsfaktorer för försörjningskedjan

Interiör från fordon i trafik där surfplatta med karta används av föraren

Dags att lämna papper och penna på kontoret

Att information finns tillgänglig när och där den behövs är a och o, även för chauffören i förarhytten. Därför är en digitaliserad fältprocess, som gör det möjligt både att konsumera information och att hantera och ajourhålla data på ett effektivt sätt, en tillgång som sparar både tid och pengar i hela logistikkejdan.
Appar som stöttar mobilt arbete

Så här funkar det

Om ArcGIS-plattformen

Det krävs inte ett GIS-proffs för att göra analyser och informationsprodukter i ArcGIS.

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se