Förbättra din process för fältinventering

Hör våra användare berätta hur

Erfarenheter från fältet

Användare från Tyréns, Sveaskog och Kalmar läns museum berättar med egna ord om fältstödet som sparar tid, pengar och höjer kvaliteten i arbetet.

Se film om erfarenheter från fältet

Användare från Tyréns, Sveaskog och Kalmar läns museum berättar med egna ord om fältstödet som sparar tid, pengar och höjer kvaliteten i arbetet. Fyll i din e-post så skickar vi en länk till filmen.

Kontaktperson

John Smaaland

Tel: 08-655 32 14
john.smaaland@esri.se