Exportera tabell direkt till excel

Jag försöker att exportera en tabell i ArcMap till en excelfil men det lyckas inte, hur ska jag göra?

Från 10.2 finns detta verktyg som standard. Det ligger under Conversion tools > Excel och heter Table to Excel. Det finns även ett verktyg som heter Excel To Table.

För tidigare versioner än 10.2 finns inget standardverktyg som gör konverteringen. Det finns några script som ordnar det, men det är ingen support på detta.

I länken nedan finns anvisningar för att ladda hem och köra verktygen som konverterar till och från excel.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=f3d91b8f852042e289e09a7ec8342431