Sätta om hemkatalog och default geodatabas

16 maj 2017

Fråga: Hur sätter jag om sökvägen till default geodatabas i ArcMap?

I ArcMap finns en sökväg till en hemkatalog, som är den primära arbetsytan för dina kartdokument. Den används som standardsökväg i ArcMap och där sparas resultat från redigering och geobearbetning och där lagras nyskapade dataset. 

Ändra sökväg till hemkatalogen

Varje gång du kopierar ett kartdokument till en ny mapp så blir det den kartans hemkatalog. Du får tillgång till kartans hemkatalog i katalogfönstret (Catalog) genom att klicka på Home-knappen i katalogfönstrets meny. 


Du kan sedan ändra platsen för hemkatalogen genom att klicka på Options-knappen och sedan Home folder-fliken. Skriv in den nya sökvägen till en hemkatalog så kommer den att användas för alla nya kartdokument.