Problem med VBA-kod i ArcMap och Win7

19 november 2015

Till exempel med Lyradmin9.mxd har setts att ArcMap på vissa datorer säger att resurser inte kunde laddas och vid försök att köra lyradmin-koden så uppstår ett fel som leder till koden likt i bilden nedan:

Detta fel kan uppstå pga. felaktigheter med en VB resursfil för gemensamma dialoger.

Följ nedan instruktioner för att åtgärda problemet:

 1. Ladda hem comdlg32.zip och packa upp innehållet
 2. Flytta filen comdlg32.ocx till c:\Windows\system32 katalogen. På 64-bit operativsystem till c:\Windows\SysWOW64
 3. Öppna kommandotolken och skriv:
  (Windows 32-bit)
  regsvr32 c:\Windows\system32\comdlg32.ocx
  (Windows 64-bit)
  regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
 4. Om registreringen går bra så testa att starta om ArcMap och försök att köra koden igen.

Gäller version 10.x