Ställa om språk i ArcMap

7 september 2016

Fråga: Hur ställer man om visningsspråk i ArcMap?

För de som har svenskt språktillägg installerat på maskinen går det att ställa in vilket språk som ska visas. Tex om man vill byta språk av någon anledning.

För Windows 7 öppna:

Under Startflaggan> välj alla program > ArcGIS > ArcGIS Administrator

Windows 8/10:

Under startfönstret > välj Alla appar /all apps) > ArcGIS > ArcGIS Administrator

Välj Advanced-knappen nere i högra hörnet. Ställ om visningsspråk, det finns svenska och engelska att välja på. OK.

Starta om ArcMap för att det ska slå igenom.

Version: ArcGIS 10.x