Saknas inmatningsfält i verktygen i ArcGIS for Desktop

19 november 2015

Jag har inga inmatningsfält i verktygen i Desktop, det blir ett felmeddelande

ArcToolbox-verktygen lånar funktion ifrån Microsofts Internet Options rörande Scriptning, av denna anledning behöver vissa inställningar vara tillåtna.

Se till att minst följande är Enabled så ska verktygen fungera.

I webbläsarfönstret välj ”kugghjulet”, Under Internet Options -> Security -> Local intranet -> Custom level så måste följande inställningar finnas:

"Run ActiveX controls and plug-ins = Enable"

"Active scripting = Enable"