MyEsri

11 februari 2016

Vad är MyEsri?

MyEsri (My.Esri.com) Används för de som hanterar licenser, provisioneringar och nedladdning av programvara. Den som har behörighet till MyEsri är den person som står som ansvarig för alla licenser i kontraktskrivningen med Esri. För att få behörighet till andra personer så måste ansvarig för licenser kontakta oss och godkänna.