Skapa kreditbudget för ArcGIS Online

25 april 2016

En organisation har ett visst antal krediter att tillgå. Krediter används bland annat att betala för lagring på ArcGIS Online, geokodning, tile-cachning etc.
I en organisation där det finns många medlemmar kan det vara svårt att kontrollera flödet på krediter. Numera finns ett verktyg för administratörer där det går att styra hur mycket krediter var och en av medlemmarna har att tillgå.

Ladda ner tips