Släpp loss lägets kraft

Visste du att 80% av alla data kan kopplas till en geografisk position? Ja, faktum är att geografi på ett eller annat sätt påverkar nästan alla beslut som fattas.

Ett modernt geografiskt informationssystem (GIS) gör komplexa samband och fakta lättillgängliga i form av smarta, interaktiva kartor. Kunskap om läget stärker varje organisation och geografisk analys med stöd av kartan ger allt från beslutsfattare, analytiker, ekonomer och marknadsförare till personal på fältet förutsättningar att upptäcka mönster, trender och tendenser som grafer, diagram och tabeller inte kan visa. Alla organisationer drar nytta av medarbetare som kommunicerar och samverkar genom kartan lika effektivt och enkelt oberoende av var användaren befinner sig – via PC, webb, surfplattor och smartphones.

» Läs mer om bättre effektivitet, kundrelationer och lönsamhet med stöd av GIS

Dataskärm med gränssnitt med karta

Bättre resultat

GIS optimerar lönsamhet och resultat genom att göra till exempel vita fläckar på marknaden, nya affärs- och etableringsmöjligheter eller underutnyttjade tillgångar och resurser synliga.

Bättre beslut

Med stöd av GIS och kartan upptäcks dolda samband och mönster, som bäddar för de bästa besluten om var, hur och när verksamheten ska agera eller investera.

Bättre effektivitet

GIS ger förutsättningar för verklig kontroll på att verksamheten är på rätt spår och nya insikter om orsaker till förseningar och andra avvikelser.

Bättre kommunikation

GIS levererar smarta kartor som gör det enklare att förstå och engagera – och är därför ett starkt komplement i alla former av informationsprocesser och i allt samarbete.


Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat. Hämta eBok