Upptäck nyttan med GIS

Geografisk analys och kartor i ett GIS (geografiskt informationssystem) är ett svårslaget verktyg när det gäller att upptäcka vita fläckar på marknaden, nya affärs- och etableringsmöjligheter, underutnyttjade tillgångar och resurser, förutse risker, planera transportrutter, i realtid följa aktiviteter och händelser i verksamheten och mycket mer. Resultatet blir bättre effektivitet och lönsamhet, mindre risk och mer samarbete i din verksamhet. Här har vi samlat ett antal tydliga nyttor med GIS. Välkommen att inspireras av dem!


Gränssnitt med karta och foto

Beslutsstöd

GIS är så mycket mer än bara prickar på kartan. Geografisk analys är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att visa komplexa samband på ett sätt som är lätt att ta till sig och förstå. Smarta kartor är ett ovärderligt verktyg för prognoser om utveckling av verksamheten, etableringsplaner, ruttoptimering, krishantering och mycket mer.

Läs om hur räddningsledningen vid skogsbranden i Västmanland använde GIS som beslutsstöd


Gränssnitt med karta och data

Verksamhetsledning

Att i realtid kunna hålla koll på, spåra och rapportera händelser och aktiviteter i verksamheten ger fördelar. GIS gör information om till exempel tjänster, leveranser, fordon och fastigheter tillgänglig via kartan och ger dig en översikt och djupare kunskap om vad som händer i verksamheten i en form som är lätt att dela med andra.

Läs om hur Sveaskog använder GIS för verksamhetsledning


Gränssnitt med karta

Fältinventering

Ett modernt GIS låter personalen i fält ta med sig kartan i sin surfplatta eller smartphone och på plats lägga in information om t.ex. fel, underhåll och arbetsordrar. Arbetet i fält och på kontoret samverkar då på ett sömlöst sätt och all personal får ständig tillgång till aktuell information, vilket i sin tur ger förbättrad effektivitet och kvalitet i verksamheten.

Läs om hur Kalmar läns museum använder GIS för fältinventering


Gränssnitt med karta

Ärende- och resurshantering

Med stöd av kartan får hela organisationen en helt ny överblick över pågående ärenden och projekt. Att se den totala arbetssituationen samlad i en bild – komplett med information om status och resurser, och kopplad till en geografisk plats – ger ökade möjligheter till effektiv samordning och därmed både besparingar och ökade intäkter.

Läs om hur Gävle kommun använder GIS och kartstöd i sin ärendehantering


Gränssnitt med karta

Kommunikation och engagemang

Kartan är en stark plattform för kommunikation, som dessutom skapar engagemang – både internt i din organisation och i relationen med externa parter. Utnyttja den möjligheten genom att integrera smarta, interaktiva kartor med värdefull information på din webbplats och erbjud appar där man kan anmäla fel eller föreslå förbättringar direkt i kartan.

Läs om hur Karlskrona kommun använder GIS i sin kommunikation

Vi berättar gärna mer om nyttan med GIS

Kontakta oss →