Interaktiva kartor – ett kraftfullt beslutsstöd i alla lägen

Svåra och komplexa situationer kräver koll på läget. En gemensam lägesbild med tillförlitlig, uppdaterad information som är lätt att sprida, få tillgång till och förstå, är i det sammanhanget en värdefull resurs som bäddar för bättre och mer kvalificerade beslut. Att digitala kartor verkligen lyfter och ger en extra dimension åt ett beslutsstöd var något som räddningsledningen vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 fick erfarenhet av.

Gränssnitt med karta, gemensam lägesbild

Vad gjorde de?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tog i samarbete med Länsstyrelserna och Esri Sverige fram ett beslutsstödsystem med en interaktiv webbkarta i centrum. Systemet tar sin början redan i insamlingen av information i fält och bygger på samarbetsplattformen ArcGIS Online med tillhörande nyckelfärdiga appar. Det enda användaren behöver är en surfplatta eller PC med webbläsare, vilket gör lösningen lättillgänglig och enkel att använda var man än befinner sig. Den information som under branden registrerades på plats, om allt från brandhärdar och kolad mark till vägspärrar och människor, visualiserades på smarta kartor och dashboards, och gav staben en ovärderlig överblick över situationen i realtid.

Gränssnitt med karta och foto

Har du samma utmaningar?

Oavsett om du är en del av en räddnings- eller företagsledning förväntas du fatta snabba och korrekta beslut. Så det gäller att göra så mycket man kan för att se till att de är välgrundade. Tillgång till relevanta, uppdaterade data är nyckeln. Just det får beslutsfattaren via interaktiva kartor, ett kraftfullt beslutsstöd som tillför ett unikt perspektiv på situationen.

”Stödet gav räddningsledningen möjlighet att näst intill i realtid se vad som hände i fält, vilket stärkte deras förmåga att fatta beslut”

Fredrik Lorentzon, enhetschef vid avdelningen för utveckling av beredskap på MSB

Vi berättar gärna mer om nyttan med GIS

Kontakta oss →