Kartbaserad webbportal knutpunkt för planering, styrning och uppföljning

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med en stor verksamhet som ska ledas, styras och övervakas på ett effektivt sätt. Skogsvårdsprocessen omfattar till exempel varje år cirka 20.000 åtgärder som utförs av ett 150-tal större och mindre entreprenörer runtom i landet. Behovet av en effektiv hantering och ökad kontroll över processen har resulterat i att ett omfattande manuellt administrativt arbete har ersatts av ett modernt webbverktyg där kartor spelar en central roll.

Gränssnitt med karta

Vad gjorde de?

Att införa en kartbaserad webbportal, Skogsvårdsportalen, har gett verksamheten ett gemensamt nav för planering och genomförande av arbetsmoment som markberedning, sådd, plantering, röjning och inventering. Sveaskogs tjänstemän planerar kommande och följer upp genomförda åtgärder med hjälp av portalen, medan entreprenörerna använder surfplattor för att via portalen se vad som ska göras var och rapporterar sedan tillbaka till kontoret direkt från fältet. Användarvänliga gränssnitt med integrerade smarta kartor från ArcGIS, för planering, arbetsordrar och slutrapporter, gör information lättillgänglig och användbar för alla – från chefen till den som jobbar i skogen.

Gränssnitt med karta och data

Har du samma utmaningar?

Behovet av ett riktigt vasst stöd för komplexa processer – att kunna planera, styra och följa upp en verksamhet – är något som många ledare känner igen. Man behöver spara tid, men ändå behålla eller till och med öka kvaliteten i det man gör. Dessutom växer kraven på mer och bättre kommunikation. Nyckeln är en plattform för samarbete där hela organisationen, med stöd av den geografiska dimensionen, enkelt kan dela och se information på ett sätt som är lätt att ta till sig.

"Vi har fått helt nya möjligheter att leda och styra verksamheten. Dessutom slipper vi en massa pappersarbete, vilket sparar otroligt mycket tid och pengar."

Örjan Nilsson, Projektledare på Sveaskog

Vi berättar gärna mer om nyttan med GIS

Kontakta oss →