Fördelarna med att använda paddan i fält

En bra process för fältinventering lägger grunden för data av hög kvalitet, data som man kan lita på och som är en förutsättning för både säker dokumentation och riktigt vassa analyser och beslutsunderlag. Nyckeln är att gå från ett arbetssätt med en omfattande hantering av blanketter, som först ska fyllas i ute i fält och sedan administreras och digitaliseras hemma på kontoret, till ett helt digitalt flöde där data samlas, redigeras och lagras direkt på plats med hjälp av en surfplatta eller smartphone. Kalmar läns museums arkeologer har tagit steget och upptäckt fördelarna.

Användargränssnitt med karta

Vad gjorde de?

Kraven på noggrann dokumentation av vad som görs i fält är höga i allt arkeologiskt arbete. Arkeologerna på Kalmar läns museum har ersatt papper och penna som arbetsredskap med den nyckelfärdiga fältinventeringsappen Collector for ArcGIS som finns i deras surfplattor. De använder förvalda objektlistor i appen, mäter in och beskriver – noterar, ritar och fotograferar – både de objekt som har hittas och vad som grävs bort på en viss plats.

Användargränssnitt med karta

Har du samma utmaningar?

Många organisationer ställs inför utmaningar som handlar om effektivisering och kvalitetssäkring. Möjligheten att direkt i fält kunna registrera och koppla information i olika former till rätt geografisk punkt förenklar och ger ett bättre arbetsflöde. Att slippa sammanställa och digitalisera olika former av analog information i efterhand betyder också att kvaliteten på viktiga och värdefulla data förbättras. Genom att som Kalmar läns museum införa en digital hantering via en samarbetsplattform som ArcGIS Online kan data dessutom i realtid visualiseras på en karta och bli tillgängligt för kollegor, chefer och uppdragsgivare.

Se även Kalmar läns museums presentation under inledningen av Esris internationella användarkonferens 2016

”Startsträckan för att komma igång med fältarbetet via appen var kort och arbetstidsbesparingen i fält är stor. Vi har räknat ut att vi sparar 3 timmars arbete per dag och person.”

Nicholas Nilsson, biträdande chef på Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum

Hör Kalmar läns museum berätta om fördelarna

Se filmer →