Effektiv ärendehantering med stöd av kartan

Att hantera en stor mängd ärenden på ett effektivt sätt är en utmaning som många organisationer delar. Gävle kommun ville få en bättre överblick över sina ärenden inom verksamheter som bygglov, trädfällning, snöröjning, trafik och gata. Målet var en jämnare fördelning av ärenden mellan olika handläggare för att på så sätt få både kortare svarstider och bättre service till medborgare och kunder. Ett ärendehanteringssystem med kartstöd förbättrar förutsättningarna avsevärt.

Gränssnitt med karta

Vad gjorde de?

Kundtjänst på Samhällsbyggnad Gävle använder därför nu ärendehanteringssystemet Cityworks där kartan spelar en central roll genom att visualisera allt från basfakta om inrapporterade ärenden till viktig information om till exempel ägandeförhållanden och skötselåtaganden kopplat till ett geografiskt läge. Det ger handläggaren ett skarpt underlag för att i första steget avgöra om kommunen alls ska hantera ärendet och i steg två antingen själv svara på frågan eller via systemet slussa ärendet vidare till rätt enhet. Gävle kommun använder dessutom möjligheterna i ArcGIS-plattformen för att till exempel skapa en felanmälan via webben – naturligtvis med en inbäddad karta och direkt integrerad med ärendehanteringssystemet.

Gränssnitt med karta

Har du samma utmaningar?

Om din verksamhet hanterar stora mängder ärenden eller resurser har ni nytta av ett kartstöd i er process. Förutom att bidra till bättre och mer effektiv kommunikation internt och externt hjälper den geografiska dimensionen organisationen att se på sina ärenden med nya ögon. Kartan och andra relevanta data ger ärendehistoriken nytt liv och ledningen får en unik insikt om trender och problemområden att använda i uppföljning och utveckling av verksamheten istället för att fokusera och agera på enskilda händelser.

”Tillgången till rätt information i ärendehanteringssystemet gör att kundtjänst direkt kan lösa 75% av alla inkomna ärenden.”

Petter Winther, GIS-utvecklare på Gävle kommun

Vi berättar gärna mer om nyttan med GIS

Kontakta oss →