Bättre och tydligare kommunikation och dialog med webbkartor

Kommunen har en viktig uppgift i att göra information lättillgänglig för sina invånare – när och där det vill konsumera den. Man behöver också göra medborgardialog och självservice möjlig på ett sätt som passar dagens mobila livsstil. Att använda digitala kanaler på ett modernt sätt är avgörande för att lyckas och Karlskrona kommun använder bland annat olika former av webbkartor som ett redskap för att driva den utvecklingen.

Webbgränssnitt med karta och foto

Vad gjorde de?

Karlskrona kommun använder ArcGIS Online och tillhörande appar för att berika sin webbplats med inbäddade kartor som en kanal och metod för kommunikation. Man arbetar aktivt med att hitta fler och fler fokuserade användningsområdena där kartan ger ett mervärde och snabb nytta. Esris Story Maps används till exempel i presentationen av en ny stadsdel och ger invånaren en rundvandring i området. I jämför-service-tjänsten på karlskrona.se är webbkartan en integrerad hjälp när invånaren ska välja äldreomsorg eller gymnasieskola. Och kommunens detaljplaner görs tillgängliga, inte i en traditionell filstruktur, utan via ett kartgränssnitt där det är enkelt att hitta just det dokument invånaren behöver.

Gränssnitt med karta

Har du samma utmaningar?

Människor förväntar sig hög tillgänglighet och man vill själv välja kontaktväg – både på fritiden och i sin yrkesroll. Det ska vara enkelt att hitta och förstå information och sammanhang. En smart organisation jobbar därför aktivt för att förenkla vardagen för alla sina kontakter, oavsett om det är privatpersoner eller företag. I det arbetet är kartan och den geografiska dimensionen en värdefull tillgång som visualiserar information på ett nytt, mer överskådligt sätt. Resultatet blir en mer effektiv organisation som kan dra nytta av bra relationer.

”Vi jobbar generellt med att öka kommunens tillgänglighet. Kartan bidrar till en modernare, snyggare och mer kraftfull webb, och vi jobbar aktivt för att fler och fler av kommunens verksamheter ska börjar använda kartor i sin kommunikation.”

Fredrik Sjölin, IT-utvecklingschef på Karlskrona kommun

Vi berättar gärna mer om nyttan med GIS

Kontakta oss →