Se världen med nya ögon!

Ett Geografiskt Informationssystem (GIS) är programvara som hanterar insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av geografiska data.

GIS ger möjligheten att utforska data som är viktiga för verksamheten på nya sätt. Genom att visualisera och analysera data med stöd av kartan avslöjas okända samband, mönster och trender.


GIS – så här funkar det

I fem enkla steg applicerar du GIS på alla de utmaningar som påverkas av det geografiska läget i din organisation.

Fråga
Fråga

Vilken är den utmaning som behöver lösas och var finns den geografiskt? Genom att avgränsa frågeställningen på det sättet blir det enklare av avgöra vad som ska analyseras och hur resultatet ska presenteras för mottagarna.

Hitta
Hitta

Sedan behöver du hitta den data som behövs för att utföra din analys. Att veta vilken typ av data som behövs och hur den geografiska dimensionen i analysen ser ut hjälper dig att välja metod för att samla data och genomföra analysen.

Utforska
Utforska

För att vara säker på att den data du har samlat in är rätt för uppgiften måste du utforska och utvärdera den. Du behöver titta på hur din data är organiserad, bedöma kvaliteten och se varifrån den kommer.

Analysera
Analysera

Geografisk analys är hjärtat – och den verkliga styrkan – i GIS. Det finns många analysmetoder att välja på beroende på hur uppgiften ser ut. Ett bra GIS-verktyg gör det relativt enkelt att göra ändringar och byta metod för att skapa nya presentationer.

Agera
Agera

Resultatet av din analys kan delas och spridas som rapporter, kartor, tabeller och diagram, och kan levereras både digitalt via webben och i tryckt form. Du väljer det sätt som passar uppgiften och organisationen bäst. GIS gör det enkelt att anpassa presentationen beroende på målgrupp.

Dataskärm visar gränssnitt med karta

Hämta interaktiv guide: Geografisk analys – så här funkar det

Med stöd av geografisk information och analys kan verksamheten fatta mer välgrundade beslut snabbare. Hämta guide

Vi berättar gärna mer om nyttan med GIS

Kontakta oss →