Strategisk samverkan för ArcGIS-kunder

Nå verksamhetsmålen med stöd av ArcGIS

Har du tänkt på att du som kund till Esri Sverige per definition ingår i ett världsomspännande nätverk av ArcGIS-användare. Det är i sig en oerhörd styrka. Genom vår modell för strategisk samverkan får din organisation dessutom möjlighet att fullt ut och på ett strukturerat sätt ta hävstång på den världsledande GIS-kompetens som finns inom Esri, både nationellt och internationellt. Det i sin tur ger de bästa förutsättningar att få verklig utväxling på er GIS-miljö och investeringarna i den.

GIS som strategisk resurs i hela organisationen

Verksamhetsnyttan i fokus

Samverkansmodellen är ett flexibelt ramverk som möjliggör ett målinriktat samarbete på strategisk, taktisk och operativ nivå. Fokus i planering och genomförande ligger på kundens verksamhetsmål. Vi bidrar med kunskap om hur användningen av ArcGIS-plattformen kan bidra till uppnådda mål och till att utveckla er verksamhet. Öppna figuren: Bättre resultat med stöd av ett modernt GIS

Mer samverkan med Esri Enterprise Advantage Program (EEAP)

Paketering med verksamhetsmålen i centrum

I EEAP drar din organisation nytta av fler och nya kompetenser i Esris lokala och globala nätverk av expertis. Vi verkar tillsammans med dig som kund för att GIS ska leverera verksamhetsnytta på ett optimalt sätt. Våra resurser bidrar med ett proaktivt stöd i att fånga trender, följa teknikutveckling och verksamhetens behov. Se vilka kompetenser som samlas kring din organisation i ett EEAP

Komponenter i samverkan enligt EEAP

Ikon rådgivare - glödlampa

Teknisk rådgivare

Alla organisationer som avtalar om EEAP får en dedikerad lokal teknisk rådgivare. Denne jobbar i framkant med råd om GIS-strategier, arkitektur, produktval och releaseplanering. Rådgivaren är också länken till den övriga Esri-sfären, om spetskompetens som inte finns i Sverige skulle behövas.

Ikon arbetsplan - penna och papper

Teknisk arbetsplan

Genom att skapa en gemensam och dokumenterad teknisk arbetsplan lägger vi grunden till vår samverkan. Underlag för planen tas fram under en årlig workshop med nyckelpersoner från berörda parter, som får en samlad förståelse för verksamhetsmålen och hur GIS kan bidra till uppnådda mål.

Ikon kompetenser - medalj

Kompetens efter behov

I den tekniska arbetsplanen dokumenteras, förutom planerade aktiviteter, även resursbehov. Det kan handla om premium support, men också lokal konsulthjälp, utbildning och internationellt stöd med en inriktning och i en omfattning som är skräddarsydd enligt era behov.

Nyfiken och vill veta mer om vår samverkansmodell och EEAP?


Kontakta oss för en inledande diskussion