Kommunicera och skapa engagemang

Myndigheter, media, företag och andra organisationer behöver alla nya effektiva sätt att kommunicera med sina respektive mottagare. Oavsett ifall du behöver nå ut brett till allmänheten eller en specifik målgrupp inom organisationen så kan du göra detta och mycket mer med ArcGIS appar.


Berätta din historia med Story Maps


Kartor förklarar, förenklar och förtydligar information – dessa egenskaper är ofta centrala i kommunikation och storytelling. Genom att använda ArcGIS Story Maps i din kommunikation kan du kombinera interaktiva kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media som förstärker ditt budskap. Ta hjälp av Story Maps för att engagera och inspirera din målgrupp:

  • Kommunicera planer och projekt i ett tidigt stadium, så att de kan interagera och påverka projektet redan i planeringsstadiet
  • Öppna upp för dialog med målgruppen så att de känner att de kan vara med och bidra till framtiden redan i planeringsstadiet.
  • Presentera beslutsunderlag och utbilda intressegrupper.

Mer information om Story Maps


Ge människor tillgång till information


Alla tjänar på att kunna hitta kvalitativt data när de behöver det. Medborgare, journalister, akademiker, startups eller varför inte dina egna kollegor? Ge tillgång till informationen via portaler för öppna data. Tag hävstång på din investering i ArcGIS genom att använda ArcGIS Open Data och börja dela med dig av informationen för att skapa engagemang och dialog med din publik.


Skapa förutsättningar för innovation


Berika din målgrupp med tillgång till data, kartor och appar som de kan använda för att skapa nya informationsprodukter som kommer hela samhället till godo. Här kan alla: myndigheter, startups, etablerade företag och andra organisationer eller enskilda medborgare arbeta tillsammans för att skapa appar som löser framtidens problem.


Få en kostnadsfri utvärdering av ArcGIS och börja använd apparna redan idag

Klicka här →

Upptäck ännu fler appar i ArcGIS

Apps for Field

Appar för fältarbete

Tag med dig ditt GIS ut i fält

Apps for Office

Appar för kontoret

Fatta bättre beslut snabbare

Apps Builder

Appar för att bygga appar

Bygg dina egna appar utan att programmera