Story Maps

Effektiv storytelling med kartor

Lyssna på webbinar om Story Maps →

Fem tips för effektiv kommunikation

Storytelling har blivit något av ett modeord, men egentligen handlar det om en gammal tradition av att berätta i ord, bilder, symboler och känslor.  Det finns några grundläggande principer som gör att storytelling kan bli ett effektivt instrument för kommunikation.  


1. Vilken är målgruppen för din berättelse?

Innan du kan börja skapa din berättelse är det viktigt att tänka på vem det är som ska inspireras av den: Vilken kunskap har de om ämnet du ska tala om? Vilket intresse har de av det du vill förmedla? Vad ska de göra när de har tagit del av din berättelse?


När du har kunskap om målgruppen för din kommuniation och vad du vill uppnå så har du förutsättningen för att anpassa innehållet så att berättelsen inspirerar och engagerar publiken på bästa sätt. I arbetet med att skapa innehållet har du många val att göra: vilka delar ska vara centrala i din berättelse? Vilka delar kan väljas bort? Kommunikation handlar mycket om att kommunicera utifrån och in istället för inifrån och ut. Att våga välja målgrupp och anpassa kommunikationen efter den är en förutsättning för att inspirera och engagera.


2. Lockbete som fångar besökaren

För att locka besökare till din berättelse behöver du skapa intresse för den. Här kan du tänka lite som en tidningsredaktion som skapar löpsedlar för att sälja lösnummer. Några enkla tips:

  • Berättelsen behöver ha något som sticker ut, som väcker läsarens nyfikenhet.
  • Valet av bild är avgörande, välj en bild som är spännande och attraktiv.
  • Titeln på kartan ska vara lockande snarare än beskrivande.
  • Ha ditt kärnbudskap i början av berättelsen.
  • Se till att läsaren följer med på hela resan genom att inte lägga med länkar till andra sidor i kartberättelsen förrän i slutet.

3. Inspireras av de bästa

Användarupplevelsen är helt avgörande för hur väl din Story Map kommunicerar. Det finns en rad olika mallar som är skräddarsydda för att kommunicera en berättelse på bästa sätt. Alla mallar har olika egenskaper som gör att de passar bra för olika typer av berättelser. Så valet av mall är avgörande för hur läsaren kommer att upplev din berättelse.


Hur ska man då välja mall? Det bästa sättet är att lära sig av andra som gjort. I Story Maps Galleri finner du utvalda exempel på bra Story Maps som belyser bästa arbetssätt. Du kan filtrera och söka i galleriet både utifrån typ av mall och användningsområde. Här finner du också en beskrivning av tillgängliga mallar. Det kan vara bra om du vill ha en överblick över alla tillgängliga mallar.

Story Maps galleri


4. Kartorna ska förklara, förenkla och förtydliga infomation

Se till att dina kartor är så enkla, tydliga och användarvänliga som möjligt. Här är det viktigt att du utgår från målgruppens kunskapsnivå och vilken erfarenhet de har av att tolka kartor. Några saker att tänka på:

  • Ta bort onödiga detaljer som inte behövs, då blir själva budskapet tydligare.
  • Välj en enkel baskarta – oftast kan en grå bakgrundskarta vara mycket bättre än satellitbilder eller en detaljerad karta.
  • Tänk på att anpassa popup-fönster, teckenförklaringar och symboler.

5. Förenkla, förenkla och förenkla

I all kommunikation handlar det om att välja vad man vill kommunicera, om man berättar allt så riskerar man att tappa läsaren innan de förstått budskapet i kommunikationen. Det gäller att ta bort så mycket den oväsentliga informationen som möjligt utan att huvudbudskapet faller. Kom ihåg att tiden vi har att fånga någons uppmärksamhet är väldigt kort i den digitala tid vi lever i. Här handlar det om att förkorta texter, förenkla kartor och inte vara rädd för att förenkla budskapet. Läsaren ska greppa vad berättelsen handlar om redan från början, om du väntar med kärnbudskapet tills i slutet riskerar du att inte nå målgruppen.