Workforce
for ArcGIS

Kom igång →

Ett smartare, mer effektivt sätt att koordinera arbetet i fält

Workforce for ArcGIS är en mobil lösning som använder kraften i den geografiska dimensionen för att skapa bättre koordination och teamwork hos arbetsstyrkan i fält. Du integrerar enkelt arbetsledning med fältarbetet på ett sätt som kraftigt minskar beroendet av papper och penna samtidigt som alla i kedjan har tillgång till precis samma information vilket minskar risken för fel, ökar produktiviteten och sparar pengar.

Arbetsuppgifterna tilldelas personalen i fält

Status på arbetsuppgifterna rapporteras tillbaka till kontoret

Egenskaper och funktioner

Med 360° översikt blir det rätt

Att ha samma underlag och vy ute i fält som på kontoret gör att rätt saker händer. Rätt person är på rätt plats, på rätt tid, med rätt verktyg för att göra rätt jobb.

Smarta enheter, smarta medarbetare

När personalen drar nytta av smartphones och surfplattor blir de mer produktiva för att det blir det enklare för dem att organisera, hantera och rapportera arbetsuppgifterna.

Sömlös integration med övriga ArcGIS

Genom att kombinera Workforce for ArcGIS med andra appar i ArcGIS-plattformen kan du maximera effektiviteten i arbetsstyrkan på väl beprövad teknik.

Information i realtid

Skapa insikt i fältarbetets status på kontoret i realtid. Anpassa enkelt arbetsfördelningen snabbt när uppgifternas prioritet eller förutsättningar ändras.

Få ut ännu mer av Workforce for ArcGIS

Dessa appar kan du använda i kombination med Workforce for ArcGIS för att skapa de bästa förutsättningarna för personalen i fält.

Navigator
for ArcGIS

Skapa egna rutter på vägnät som inte finns i kommersiella navigatorer.

Läs mer

Collector
for ArcGIS

Använd ett kartcentrerat arbetsflöde för att samla information i fält.

Läs mer

Survey123
for ArcGIS

Använd smarta formulär i arbetsflödet för att samla in information.

Läs mer

Operations Dashboard
for ArcGIS

Följ, mät och skapa dig en översiktlig bild av hur dina projekt fortgår.

Läs mer

Användarexempel

Underhållsarbete

Behovet att underhålla infrastruktur driver dagligen flera olika aktiviteter som alla kräver en stark samordning mellan fältet och kontoret. Arbetsledningen kan planera och hantera belastningen bättre vilket ger personalen i fält möjligheten att utföra både säkrare och mer effektiva inspektions- och underhållsverksamheter.

Leadshantering

Snabb uppföljning och effektiv kvalificering av heta leads är avgörande för framgång. Säljchefer kan lägga till en geografisk dimension i säljstrategin för att planera, prioritera och tilldela möjligheter på ett snabbt och flexibelt sätt. Säljarna använder sina egna smartphones eller surfplattor för att ta emot och snabbt kunna reagera på potentiella kunder.

Felanmälan

Kommuner eller företag som tillhandahåller tjänster strävar efter att kunna svara och ge service på bästa sätt när medborgarna eller kunderna behöver hjälp. Genom att bygga in stöd för att direkt kunna skicka vidare felanmälningar till fältpersonalen via det centraliserade systemet för ärendehantering, förbättras servicenivån avsevärt.

Byggprojekt

Investeringsprojekt inom fastigheter kräver att du ständigt övervakar och har kontroll på verksamheten, men även att du ser till att säkerställa att säkerhetsföreskrifter följs. När många olika underleverantörer och yrkesgrupper är inblandade hjälper Workforce for ArcGIS dig att strömlinjeforma alla processer samtidigt som du kan övervaka och hantera arbetet som lagts ut på leverantörer och inspektörer.

Samordning

Planerade arbeten som exempelvis grävningar nära vattenledningar, elkablar och annan infrastruktur kräver samordning mellan flera olika berörda verksamheter och organisationer. Genom att integrera Workforce for ArcGIS i arbetsflödet kan du maximera effektiviteten och noggrannheten i arbetet genom att använda mobila enheter som smartphones och surfplattor snarare än papper och penna för att genomföra projekten.

Trädröjning

Vädret kan orsaka betydande skador på träd i stadsmiljöer. Rotvältor, avbrutna träd och grenar kan orsaka stora skador på samhället. Gator och gångstråk blir oframkomliga och osäkra vilket i sin tur skapar följdeffekter på trafik och andra samhällsviktiga funktioner. När ovädret bedarrat kan Workforce for ArcGIS hjälpa till i arbetet att planera, svara på och åtgärda eventuella skador på träd som orsakats av väder eller andra orsaker.

Kom igång med Workforce for ArcGIS


Läs mer