Effektiv ruttning

ArcGIS Network Analyst tillhandahåller nätverksbaserade verktyg för att lösa komplexa ruttningsproblem. Den använder en konfigurerbar datamodell för transport och logistik baserad på ett vägnät vilket låter organisationer korrekt representera deras egna anpassade nätverksbehov. Du kan planera rutter för en hel fordonsflotta, beräkna körtider, hitta närmaste facilitet och lösa många andra nätverksbaserade ruttningsproblem.


Gain Efficiency

Bli mer effektiv

Reducera dina körda mil och minska kostnaden för drivmedel samtidigt som du tjänar tid på minskad körtid och besparar dina fordon slitaget de extra milen hade medfört.


Öka din kunskap

Öka din kunskap

Verktygen i Network Analyst låter dig hitta ny kunskap som gör att du fattar bättre beslut.


Mobilitet

Mobilitet och ruttövervakning

Skicka rutter och vägbeskrivningar direkt till fält och mobila enheter. Kommunicera din körplan på ett enklare sätt.


Improve Customer Service

Förbättra service

Tillhandahåll en korrekt tidsangivelse för leverans och minska antalet förseningar.


Utnyttja ditt existerande arbetsflöde

Utnyttja ditt existerande arbetsflöde

Du tillhandahåller ytterligare värde till ditt befintliga arbetsflöde med öppen tillgång till information och kommunikation genom hela affärsprocessen.


Modellera efter dina egna förutsättningar

Modellera efter dina egna förutsättningar

Du kan definiera order, förare, fordon och andra verksamhetskritiska förutsättningar.


Se din verksamhet på kartan

Se din verksamhet på kartan

Du kan visualisera dina data på kartan så du inte bara ser att något händer utan också var. En komplett plattform som integrerar med dina existerande affärssystem.

Prova ArcGIS Network Analyst

Prova nu →