ArcGIS Spatial Analyst

Ett ArcGIS Pro tillägg

Kostnadsfri utvärdering→  

Besvara komplexa frågor

ArcGIS Spatial Analyst förstärker ArcGIS for Desktop med en rad funktioner och verktyg för geografisk modellering och analys. Du kan använda tillägget för att lösa komplexa problem som t.ex. att hitta den bästa platsen för en ny affär eller bestämma vilka områden som hyser hållbara ekosystem.


Hitta lämpliga platser

Hitta lämpliga platser

Oavsett ifall du vill bestämma en ideal plats att förlägga din verksamhet på eller tvärtom, att du försöker undvika olämpliga platser, så ska du fatta dina beslut utifrån en bra analys. Geografiska analyser löser utmaningen det innebär att ta till vara på flera olika faktorer som påverkar lämpligheten genom att hitta platser som möter just dina krav –även om dina krav kontinuerligt förändras.


Hantera risker

Hantera risker

Att hantera risker på ett bra sätt kräver att du känner till vilka risker som finns. Riskfaktorer som markens lutning, stabilitet, skogens brandhistorik, landhöjning –eller landsänkning och mycket mycket mer. Allt kan modelleras med Spatial Analyst för att du ska förstå riskerna i området du undersöker vilket låter dig formulera en bra plan.


Hitta nya mönster

Hitta nya mönster

Det bästa sättet att förutspå framtida händelser är att se tillbaka på de senaste händelserna och vilken plats de inträffade på. Brottsstatistik kan t.ex. analyseras utifrån såväl fysiska som sociala förutsättningar för att avslöja mönster i tid och rum för att på så sätt ge myndigheter och andra organisationer bättre förutsättningar att arbeta mer proaktivt.


Modellera kostnader

Modellera kostnader

Har du någonsin handlat något online vet du att storlek, vikt och avstånd snabbt kan bygga på kostnaderna för dig. Beroende på din verksamhet så kan faktorer som terräng, trafikläge eller fysiska hinder på vägen ofta bygga på dina kostnader. Geografiska analyser hjälper dig att förutspå och analysera kostnaderna för att optimera verksamheten utifrån valfria faktorer.


ArcGIS Spatial Analyst finns dessutom tillgänglig som ett tillägg för ArcGIS Enterprise och ArcGIS Engine.

Prova ArcGIS Spatial Analyst nu

Prova nu →