Secondary Navigation Error: Select 'Parent Topic' in the main page for the Secondary Navigation to work properly. ArcGIS for Desktop | Tillägg
 

Lägg till fler funktioner till ArcGIS for Desktop med tillägg. Med dessa specialiserade verktyg kan du utföra mer avancerade uppgifter som rastergeobearbetning och 3D-analys. Du kan även få ArcGIS for Desktop på svenska med Svenskt språktillägg

Analys Viktiga fördelar
* Kräver ArcGIS for Desktop Standard eller Advanced
** Från och med version ArcGIS 10.1 ingår detta tillägg i ArcGIS for Desktop utan extra kostnad.
***Kräver ArcGIS for Desktop Advanced
Obs! Om inget annat anges kan tillägg användas med ArcGIS for Desktop Basic, Standard och Advanced.
ArcGIS 3D Analyst Analysera data i ett realistiskt perspektiv.
ArcGIS Geostatistical Analyst Använd avancerade statistiska verktyg för att undersöka data.
ArcGIS Network Analyst Utför avancerade analyser av rutter, närmaste inrättningar och serviceområden.
ArcGIS Schematics Få överblick och bättre kunskap om nätverken för snabbare beslut.
ArcGIS Spatial Analyst Härled svar från data med hjälp av avancerad geografisk analys.
ArcGIS Tracking Analyst Visa och analysera tidsbaserade mönster och trender i data.
Svenskt språk Viktiga fördelar
Svenskt språktillägg Med svenskt språktillägg för ArcGIS for Desktop fås användargränssnitt på svenska.
Produktvitet Viktiga fördelar
ArcGIS Data Interoperability Eliminera hinder för dataanvändning och -distribution.
ArcGIS Data Reviewer Automatisera, förenkla och förbättra kvalitetskontrollen av data.
ArcGIS Publisher Dela kartor och data med många olika användare utan begränsningar.
ArcGIS Workflow Manager* Effektivare hantering av GIS-uppgifter och -resurser.
ArcScan** Effektivare och snabbare konverteringar från raster- till vektordata.
Maplex for ArcGIS** Med automatiskt placerade texter och etiketter skapar du mer överskådliga kartor.

Kostnadsfria tillägg

Med de kostnadsfria tilläggen får du specialverktyg för vissa uppgifter. Du kan hämta dem direkt till skrivbordet och börja använda dem med en gång.

Kostnadsfria tillägg Viktiga fördelar
ArcGIS Editor for OpenStreetMap
(hämta)
Bidra till OpenStreetMap-projektet genom att lägga till, redigera och ta bort data i den välbekanta ArcGIS 10-redigeringsmiljön.
ArcSketch
(hämta)
Med användarvänliga skissverktyg skapar du snabbt geoobjekt i ArcGIS..
Esri S-57 Viewer
(hämta)
Visualisera S-57-data enligt S-52-standarder och specifikationer för diagraminnehåll och bildskärmar.
Free Geoportal Add-ons
(hämta)
Katalogisera geografiska resurser i ett företag och ge snabb tillgång till dessa resurser oberoende av plats eller typ.
WMC Client
(hämta)
öppna Web Map Context-filer (WMC) direkt i ArcMap.

Läs mer om ArcGIS for Desktop-tillägg [PDF].

Prova ArcGIS for Desktop nu

Kostnadsfri utvärderingslicens →