ArcGIS Spatial Analyst for Server

Ett tillägg till ArcGIS Enterprise

Besvara komplexa frågor

ArcGIS Spatial Analyst for Server ger din ArcGIS Enterprise avancerade rasteranalyser och funktioner för att generera ytor.


Bädda in över 150 verktyg och funktioner

Bädda in över 150 olika verktyg i dina webbapplikationer för analyser som t.ex. modellering av lämpliga platser, avstånds- och riktningsanalyser eller hydrologiska modeller.

Förstärk andra tillägg

Spatial Analyst integrerar sömlöst med andra tillägg i ArcGIS. Komplexa geografiska analyser och visualiseringar kan utföras i en kombination av t.ex. ArcGIS Spatial Analyst och ArcGIS 3D Analyst


Så fungerar det

Du skapar avancerade verktyg och modeller i din ArcGIS Spatial Analyst for Desktop tillägg och sedan använder du ArcGIS Spatial Analyst for Server för att tillgängligöra dessa för dina mobila- och webbaserade applikationer

ArcGIS Spatial Analyst for Server ingår i ArcGIS Enterprise Advanced och finns som tillägg till ArcGIS Enterprise Standard.