ArcGIS GeoAnalytics Server

Identifiera betydelsefulla nya mönster och trender

Besvara komplicerade frågeställningar som involverar stora datamängder på minuter, inte dagar eller veckor. ArcGIS GeoAnalytics Server använder kraften i distribuerad datorkraft för att snabba upp dina analyser så att du blir mer produktiv med ArcGIS Pro och ArcGIS Enterprise.

Accelerera arbetet

ArcGIS GeoAnalytics innehåller verktyg som avsevärt drar ned på tiden det tar att bearbeta stora datamängder vilket är perfekt när du behöver tillhandahålla snabba resultat. Du använder dig av välbekanta arbetsflöden med inbyggda verktyg och skapar på så vis ny kunskap och insikt utifrån stora datamängder. Du kan köra avancerade analyser i en enda process istället för flera olika. ArcGIS GeoAnalytics Server är en del av ArcGIS Enterprise och fullt integrerad med övriga plattformen.


Se filmen: High Performance Analytics →

ArcGIS GeoAnalytics Server demo of feature analysis using big data tools

Lägg till ännu mer data

ArcGIS är en integrerad plattform. ArcGIS GeoAnalytics är designad för att arbeta sömlöst mot ArcGIS GeoEvent Server för att analysera realtidsdata från olika källor som till exempel nätverk av sensorer, system för försäljning och Internet of Things-enheter.


Se filmen: Analytics on Streaming Real-Time Data →

ArcGIS GeoEvent Server analyzes real-time data from sources including sensor networks, point of sale systems, and Internet of Things devices.

Skapa förståelse

Arbeta snabbare med större volymer data för att expandera dina analyser bortom enskilda ögonblicksbilder. Undersök komplexa problemställningar som kan spänna över både tid och rum. När du lägger dina data i ett tidsbundet, geografiskt perspektiv kommer helt nya samband, mönster, avvikelser och trender framträda. ArcGIS GeoAnalytics Server arbetar med dina existerande geodata och tabelldata för att du ska kunna:

Find Hot Spots

Hitta hotspots

Analyze Patterns

Analysera mönster

Aggregate and Summarize Data

Aggregera och summera data

Run Buffers

Skapa buffertzoner

Visualize Results Over Time

Visualisera resultat över tid

Koppla upp och dela

ArcGIS GeoAnalytics kopplar upp dig mot olika datakällor så att du kan köra analyser och dela med dig av resultaten med hela din organisation via dashboards, inbäddade kartor eller appar. Du kan analysera data från bland annat:

  • Hive
  • HDFS
  • Flat Files
  • Existerande GIS

Questions?

We have many pathways for you to contact us.

Request a quote