Bilder och fjärranalys

Se världen, upptäck mönstren, dela med andra

ArcGIS tillhandahåller en komplett plattform för att hantera, redigera, analysera och dela ditt bild- & rasterdata. Allt för att du ska kunna få ut mesta möjliga värde av det.

Behöver du bilddata?

Varsågod. Här får du tillgång till världens största onlineresurs för bilddata.

Högupplösta globala bakgrundskartor

Bakgrundskartor både validerar och ger dina data ett sammanhang.

Din globala resurs för bilddata

Multispektrala, temporala, dynamiska tjänster

Dynamiska bilddata-tjänster för såväl analys som visualisering hanteras och tillgängligörs med ArcGIS.

Bild- & rasterdata-tjänster

Premiumtjänster för bilddata

Premiumtjänsterna från kommersiella aktörer låter dig få tillgång till den senaste informationen utan att själv behöva administrera det.

Custom Imagery Requests

Bild- & rasterdata får du fri tillgång till via ArcGIS Online. Prova kostnadsfritt.

Testa här →

Upptäck hur mycket information dina bilder och raster faktiskt innehåller.

ArcGIS innehåller en hel svit med verktyg för att bearbeta och analysera bilddata vilka hjälper dig hitta mönsster i ditt data för att du ska förstå informationen bakom pixlarna.

Bild- & rasterdata kan komma från en mängd olika källor som t.ex. satellitscener, flygbilder, UAS (drönare), FMV (Full Motion Video), höjddata eller lidar. ArcGIS stöder de vanligen förekommande formaten som t.ex. LAS, GRIB, HDF och netCDF.

Bild- & rasterdata kan ta stor plats. Väldigt stor plats.Vi kan hantera det!

Effektivt. Skalbart. Optimerat. Dra nytta av den mest avancerade tekniken för att Leverage the most advanced technology for hantera och tillgängliggöra överlappande, tidsvarierande, multi-upplöst bild- & rasterdata från flera olika källor, format och projektioner. Du kan enkelt tillgängliggöra det data du har i din egen miljö eller i molnet för alla tänkbara användningsområden.

Undrar du något? Fråga oss!

Från Esris blogg

Dimension Explorer 1.1 Released

July 15, 2015

Dimension Explorer makes it easier to work with time-aware and multidimensional data in ArcMap 10.3.x by providing slider controls for navigation. It works by retrieving dimensional information from a map layer to build an interactive…

Läs mer →

Diskussioner på GeoNet

Imagery and Remote Sensing

July 14, 2015

Online community of imagery enthusiasts! Engage with us on: imagery and other rasters (as applied to remote sensing/earth observation), including satellite, aerial and drone/UAS/UAV sensors. Also scientific data, elevation and lidar.

Se alla diskussioner →


Bild- & rasterdata får du fri tillgång till via ArcGIS Online. Prova kostnadsfritt.

Testa här →