Datahantering

Få ut mesta möjliga nytta av dina data

Ditt GIS är bara så bra som de data som finns i det. ArcGIS ger dig en komplett uppsättning verktyg som ger dig möjlighet att lagra, redigera och hantera data sömlöst med dina befintliga processer.


Lagra data

ArcGIS ger dig åtkomst, användning och lagring av data med hjälp av den metod som bäst passar, eller optimerar, dina befintliga arbetsflöden.

Individuella filer

ArcGIS stöder många format som t.ex. shape-filer, filgeodatabaser, tabeller/kalkylblad, CAD, och raster.

En filgeodatabas ger dig strukturella-, prestanda-, och datahanteringsfördelar jämfört med andra format. Utvecklare kan via Esri File Geodatabase API interagera direkt med de lagrade uppgifterna.

Databaser

Med ArcGIS kan du göra direktkopplingar till olika relationsdatabassystem (RDBMS) och databaser som hanterar s.k. Big Data.

Geodatabaser

En geodatabas lagrar GIS-data på en central plats för enkel åtkomst och hantering. Ditt data kan då användas i applikationer för dator, server eller mobila enheter. Geodatabasen läggs med fördel i en RDBMS, såsom SQL Server, Oracle, eller PostgreSQL.

Molnet

Du kan lagra data i molnet med hjälp av ArcGIS Online eller i din egendriftade infrastruktur. ArcGIS kan installeras på Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM SoftLayer, och andra plattformar.


Redigera data

Använd ArcGIS för att sammanställa och hantera geografiska datalager som driver ditt GIS. ArcGIS tillhandahåller en omfattande uppsättning med redigeringsverktyg och arbetsflöden.

 

En användare

ArcGIS låter dig sammanställa och hantera flera GIS-lager med hjälp av ett omfattande bibliotek redigeringsverktyg och arbetsflöden.

Flera användare samtidigt

Etablera en redigeringsmiljö för flera användare.
Geodatabasen använder versionshantering, replikering och arkivering för att åstadkomma en smidig och organisationsövergripande hantering och användning av geografiskt kopplade data.


Dra nytta av Big Data

Dra nytta av Big Data

ArcGIS hjälper dig att få kontroll över Big Data så att du kan analysera och visualisera utifrån ett geografiskt perspektiv. Med ArcGIS kan du inte bara hantera stora datavolymer utan också sammanföra data av skilda slag i ett och samma projekt.


Integrera din affär

Integrera affärssystemen

Vill du utöka dina analysmöjligheter så kan ArcGIS sömlöst integreras med dina andra affärssystem för att förbättra ditt BI, CRM och andra system för produktivitet och samarbete.

Upptäck Esris lösningar för populära affärssystem.


Skapa regler och relationer för dina data

Skapa regler och relationer för dina data

ArcGIS bibehåller din dataintegritet och förenklar hanteringen när data lagras i en geodatabas. Du kan definiera dina egna relationer, såsom nätverk och topologier, mellan dina datamängder och fastställda regler, såsom domäner och subtyper, för enskilda datamängder.


Manage Metadata

Hantera metadata

Metadata beskriver innehåll, kvalitet, ursprung och andra egenskaper hos data. Det är helt enkelt data om data. ArcGIS stöder anpassade och standardiserade metadatastandarder och -profiler, inklusive FGDC, ISO, INSPIRE och Dublin Core.

Läs mer om stöd för metadata och standarder i ArcGIS.

Använd Esri Geoportal Server för att katalogisera, redigera och hantera dina metadata.


Secure Your Data

Säkra dina data

ArcGIS är utformat för att stödja din organisations specifika säkerhetskrav och ger dig flexibilitet och kontroll över hur din GIS-plattform distribueras, underhålls, säkras och används.

Läs mer om hur ArcGIS uppfyller högt ställda säkerhetskrav.

Datahantering är en nyckelfunktion i ArcGIS-plattformen.

Läs mer om ArcGIS →