Stöd i alla faser av en kris

När en kris inträffar, vare sig det är en översvämning, brand eller flyktingkatastrof, räddar det liv och egendom att veta vilka insatser som behövs och var resurserna finns. GIS kan hjälpa till i alla faser av krishanteringen, från att utveckla riskreducerande planer och hantera begränsade resurser mitt i kaos till att prioritera återuppbyggnadsinsatser.

Se vad effektivt det blir

Titta mer

Här ser du allt fränt

Apps Make it Simple

Apps make it easy for anyone to make maps, do analytics, and access shared maps and data. A variety of ready -to-use applications and templates are included with ArcGIS, letting you configure simple, focused user experiences so that people can get their jobs done quickly and intuitively.

Maps Add Value to Your BI System

Map the data that’s in your business information systems so you can better visualise patterns and trends. Combine your maps with up-to-date demographics, consumer spending, lifestyle, and business data. See how you can embed mapping in your SharePoint site.

Inspireras

Ett museum sparar 2 timmar varje dag

Kalmar läns museum slänger papper och penna – sparar 3 timmars arbete per dag och person.
Läs mer

Några exempel från verkligheten

Stöd

Esri Disaster Response Program

När en katastrof inträffar är behovet av hjälpinsatser stort. Därför finns Esri Disaster Response Program, som ger möjligheten till hjälp av Esris experter, produkter och data, 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet. Be om hjälp

Vill du veta mer?

Vi tar gärna en dialog med dig för att komma fram till hur ni kan bli bättre rustade för krishantering. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Gabriel Sahin

Team lead, Esri National Security Team

Tel: 08-655 32 62