ArcGIS Image Server

Maximera nyttan av dina bilder och raster

Det snabba och effektiva sättet att bearbeta, analysera och dela stora samlingar av bild och rasterdata.

Kraftfulla analyser med Raster Analytics

Extrahera informationen du behöver med hjälp av Raster Analytics. Genom att använda skalbara analysmodeller som drar nytta av distribuerad datorkraft och lagring kan stora och komplicerade analyser genomföras på en bråkdel av tiden jämfört äldre metoder. Bevara dina dynamiska bild och raster data som stora dataset samtidigt som analyser körs för att kunna repetera nya och gamla analyser på samma bild och rasterdata och behålla informationen tills den behövs igen. Skapa och kör dina egna verksamhetsanpassade analysmodeller på existerande bild- och rasterdata du redan har.

Powerful Analyses using Raster Analytics
Access and Process with Dynamic Image Services

Bearbeta och ge tillgång till dynamiska bild- och rastertjänster

Dynamiska bild- och rastertjänster ger dig stöd för att skapa bildmosaiker och ”on-the-fly-bearbetning” vilket gör det enklare att få tillgång till information. Med detta förvandlar du ditt källdata till ett stort urval av on-demand produkter, vilket reducerar den totala mängden av bild och rasterdata du behöver bearbeta och underhålla. Med bildmosaiker blir hanteringen av överlapp mellan data enkel och du visar alltid den senaste information överst.

Ge hela organisationen tillgång till bild- och rasterdata

Bild- och rasterdata är en fantastiskt interaktiv och visuell källa till information. Med ArcGIS Image Server är det enkelt att tillhandahålla slutanvändaren med informationsprodukter som baseras på bild- och rasterdata och som kan användas när, var och hur som helst i hela ArcGIS plattformen.

Share Imagery Products Enterprise-Wide

Questions?

We have many pathways for you to contact us.

Request a quote