Insights for ArcGIS är en lättanvänd webbaserad app för analys av data. Här kan du utforska både vanliga och geografiska data och få svar på frågor du inte visste att du borde ställa.

Läs mer

Mer information om Insights for ArcGIS.

Insights for ArcGIS

Kom igång

Börja använda Insights for ArcGIS i din verksamhet redan idag.

Läs mer

Systemkrav

Det här är vad som krävs för att din organisation ska kunna använda Insights for ArcGIS:

  • ArcGIS Enterprise 10.5 eller senare.
  • Ett premiumabonnemang, utöver de namngivna ArcGIS-användarlicenserna. Namngivna användare utan en premiumabonnemanget kan se Insights-analyser som delats med dem men inte utföra egna analyser.