ArcGIS Online innehåller analys- och visualiseringsverktyg som du kan använda tillsammans med dina kartor och appar. Organisationer över hela världen använder dessa verktyg för att hitta nya platser för sin verksamhet, expandera sina företag, generera leveransrutter för fältarbetare och analysera kunddata för att skapa bättre förståelse för affären.

Geokodning och platssökning

Tjänsten "World Geocoding service" gör att du kan konvertera en adress till en XY-koordinat och lägga till resultatet till en existerande post i en databas. Du kan också utföra omvänd geokodning, dvs. klicka i kartan och få adressen, eller geokoda massor av adresser i bulk. Om du bara vill lokalisera en adress eller hitta en plats kan du använda funktionen för platssökning. Sökresultatet visas på kartan, men lagras inte någonstans. Tjänsterna använder det senaste kommersiella vägdatat och tillhandahåller geokodningsfunktionalitet för över 100 länder.


Vägbeskrivning och ruttning

Nätverkstjänsterna på ArcGIS Online hjälper dig att optimera transporterna. Du kan generera enkla rutter och vägbeskrivningar eller lösa komplexa logistiska problem med multipla fordon och besökspunkter med tidsramar. Du kan även beräkna körtider till givna platser eller hitta närmaste facilitet utifrån ett antal parametrar som t.ex. var du du befinner dig just nu, avstånd, tid, trafik och andra faktorer.


Geografiska analyser

Geografiska analyser hjälper dig förstå relationer utifrån platsen dina data refererar till, vilket gör att du kan besvara frågor som: Var är bästa platsen att anlägga en ny skola eller affärsverksamhet? Hur många brott har begåtts i staden? och, var inträffar de flesta trafikolyckorna i ett län? Du kan sedan enkelt dela med dig av resultaten av analysen med dina kollegor eller allmänhet.


Start making and sharing maps today. Sign up for the free trial.

30-Day Free Trial →