Funktioner

Share Smart 3D City Scenes

Dela stadsscener i Smart 3D

Scener från CityEngine kan publiceras direkt på webben om du vill dela 3D-modeller, analysresultat eller designförslag med beslutsfattare eller allmänheten.

Easy-To-Use Editing Tools

Redigeringsverktyg

Lättanvända redigeringsverktyg för snabbskisser och strukturer i 3D-modeller för byggnader.

Facade Texturing

Fasadytor

Med intuitiva och effektiva verktyg går det att skapa fasadstrukturer utifrån markbaserade fasadbilder, korrigera perspektiv och välja områden i ett enda steg.

 
Instant Report Generation

Rapporten skapas direkt

För att möjliggöra jämförelser mellan olika förslag och analysera olika konstruktioner kan anpassade regelbaserade rapporter genereras för automatisk beräkning av kvantiteter, till exempel täthet eller parkytor.

Visualize 3D Zoning Rules

Visualisera zonindelningar 

Med CityEngine kan du specificera, visualisera, analysera och lagra zonindelningar i 3D.

Integrated with ArcGIS

Integrerat med ArcGIS

CityEngine har fullständigt stöd för Esris filbaserade geodatabas (inklusive multipatchar med strukturer) och shapefilformatet. Alla geografiska vektordata kan importeras och exporteras av användarna.

Områdesutveckling i Philadelphia

Stadsplaneringsscenario, fiktiv områdesutveckling av ett kvarter i Philadelphia

Tunnelbanan i Los Angeles

Översiktskarta över tunnelbanesystemet i Los Angeles

Desert City

En fiktiv stad i Mellanöstern

Oestra/Volda Airport OIS

Yta för identifiering av hinder på Oestra/Volda Airport.

Lista över funktioner

 
Funktion Advanced Basic
Anpassningsbart användargränssnitt
Verktyg för parametrisk stadsplanering
Guide för stadsplanering
Procedurbaserad modelleringskärna
Verktyg för 3D-modellering och strukturer (multipatch-redigerare)
Regelredigering (nodbaserad visuell redigering eller hantering av skript)
Terräng och kartor
Stöd för grundläggande 2D- och 3D-format
Import av OpenStreetMap
Stöd för Esri File Geodatabase och shapefiler
Export av 3D-webbscener till ArcGIS Online (WebGL – Export)
Anpassad rapportframställning
Växtbibliotek i 3D
CityEngine SDK
Fasadguide
Stöd för KML 
Stöd för avancerat 3D-format
Skriptgränssnittet Python
Skriptbaserad export
Stöd för 3D-mus

Licens Advanced Basic
Enanvändarlicens (nodlåst)
Fleranvändarlicens (nätverkslicens)

Utbildningsmaterial och resurser
Advanced Basic
Utbildningsfilmer
Snabbguider
Exempel
Dokumentation

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss →