Kom igång

Titta på dessa två korta videos för att se hur du skapar din första smarta 3D-stadsmodell.

Del ett: ladda ner, installera och skapa 

Del två: navigera, redigera och dela 

Fler videos


Ruinstad

Visar en stadsmiljö med modeller av gator och byggnader som är skadade i varierande grad.

Medeltida stad

Visar en europeisk medeltida stad modellerad i ett idylliskt landskap, omgiven av småvägar.

Paris

Visar en stad med Parisliknande byggnadsmodeller med två detaljnivåer. Staden är uppbyggd runt en logotyp och visar hur man arbetar med dynamisk stadslayout.

Futuristisk stad

Visar två exempel där regler används för att placera ut och dimensionera förmodellerade byggnader (.obj-format) i en futuristisk stadsmiljö och i rymden.

Pompeii

Visar hur den gamla staden Pompeji kan ha sett ut med regelstyrd modellering av byggnader.

Venedig

Visar en stad med låga byggnader, modellerad utifrån gatunät som indata.

Petronas tvillingtorn

Visar modellering av Petronas tvillingtorn i Malaysia med hjälp av parametrar som t.ex. rotation, successivt indragna våningsplan och varierande detaljnivå.

New York i framtiden

Visar en modell av New York i framtiden, år 2259, med regelstyrt gatunät utökat till följd av sänkta vattennivåer, futuristiska byggnader och flygande bilar.

Moderna gator

Visar hur detaljrika och regelstyrda modeller av gator kan skapas med olika parameterinställningar för t.ex. fordonstäthet, trottoarbredd, förekomst av gatlyktor, fotgängare och broar.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss →