Lär och inspireras av andra

Vi är glada att kunna välkomna en lång rad goda användarexempel och inspirerande föredragshållare från kunder, partners och vänner till Esri Sverige Användarkonferens 2015. Se hela programmet.


Katarina Gospic är född 1984, uppvuxen i Stockholm och utbildad läkare, fysiolog och filosofie doktor i medicin. 2011 disputerade Katarina Gospic inom kognitiv neurovetenskap med en avhandling om hur vi reglerar våra känslor och vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut. Avhandlingstemat inspirerade Katarina Gospic till att skriva den populärvetenskapliga boken ”Välj rätt! En guide till bra beslut” 2012. 2013 var hon sedan sommarvärd i klassiska ”Sommar” i P1 och i oktober 2014 medverkade hon även i SVT:s ”Sommarpratarna”. Katarina Gospic vill sprida kunskap om hjärnan i näringslivet och samhället för att främja hälsa, välmående och prestation. Hon menar att om vi vet hur hjärnan och kroppen fungerar kan vi styra våra beslut, oss själva och världen i önskad riktning. Om Katarina Gospic föreläsning på användarkonferensen.


Det här gänget finns på scenen under den gemensamma inledningssessionen:

  • Lars Backhans, VD på Esri Sverige
  • Craig Gillgrass, Product Engineer på Esri USA
  • Elliot Hartley, Director på Garsdale Design
  • Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör på Sigtuna kommun
  • Björn Lahti, IT/GIS-chef på Helsingborgs stad och Projektledare för Platsen Helsingborg
  • Håkan Nordlund, partneransvarig på Esri Sverige
  • Olivia Norlin, studerande på Lugnets gymnasium i Falun
  • Jan Erik Solem, VD på Mapillary


Här är föredragshållarna i programspåren: Filip Albinsson, Metria, Mikael Axelson, Motala kommun, Peter von Barth, E.ON Elnät Sverige AB, Sabina Bernhard, Kalmar kommun, Joel Brask, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Fredrik Davidsson, GeoLoc AB, Susanne Edsgård, Karlstads kommun, Johan Ekenstedt, Sveaskog, Christian Elfers, con.terra, Nina Eriksson, Svenska kraftnät, Johan Esko, Gitter Consult AB, Wojtek Gawecki, Esri USA, Craig Gillgrass, Esri USA, Fredrik Gunnarsson, Kalmar läns museum, Annelie Guttormson, Tyréns, Elliot Hartley, Garsdale Design, Eric Jeansson, Göteborgs stad, Alexander Krusper, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Björn Lahti, Helsingborgs stad, Christopher Lindqvist, Göteborgs spårvägar, Åsa Lundin, Smedjebackens kommun, Maria Malmström Ryner, Svenska kraftnät, George Mastakas, Azteka, Peter Neubauer, Mapillary, Lisa Nilsson, Holmen Skog AB, Marie Nilsson, Gävle kommun, Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum, Erik Sjöberg, Metria, Fredrik Sjölin, Karlskrona kommun, Sandra Stendahl, Sweco, Stefan Svanström, SCB, Anna Svedlund, Lantmäteriet, Linda Thorell, Västerås stad, Klas Östergren, Mjölby kommun 

Informationen på den här sidan uppdateras löpande.

Det här vill du inte missa!