Nyckeln till ditt GIS

Suget efter data har aldrig varit större – och bra data är verkligen nyckeln till ett framgångsrikt geografiskt informationssystem (GIS). Korrekta och aktuella data är helt enkelt en förutsättning för att få ut det bästa av ditt GIS i form av tillförlitliga och riktigt skarpa analyser och beslutsunderlag.


Expertis till din tjänst

Esri Sverige har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att hitta rätt i floran av data, oavsett om den är fri och gratis eller måste köpas. Våra experter ser förstås till att den sedan levereras på ett sätt som passar verksamhetens behov.

Collage av fem kartor

Tre datalager, visas i kartform

Data för dina behov

Vårt partnerskap med ledande dataleverantörer gör att vi kan erbjuda fastighetsdata, bakgrundskartor, demografisk data och statistik, företagsinformation, höjd- och vägnätsdata av högsta kvalitet. Esris samarbetsplattform ArcGIS Online är dessutom en utmärkt och ständigt växande källa till öppna data.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss →