Unable to create object class extension COM component

19 november 2015

Fråga: Varför kommer detta felmeddelande: Unable to create object class extension COM component?

Felmeddelandet kan komma ifall data som ska läsas av ArcGIS innehåller datatyper som inte är standard från ESRI. Ett exempel på sådana data är det som skapas med/för GEOSECMA Lantmäteri (tidigare ArcCadastre) eller GEOSECMA, denna modifikation kallas Class Extension. I fall av felmeddelande likt detta så kontakta er dataleverantör för information om var ni kan få tag på Class Extension för dessa data.

E-post till S-group solutions: support@sgroup-solutions.se

Märk gärna mailet med den Class Extension ni saknar, GEOSECMA Lantmäteri eller GEOSECMA.

Gäller version 10.x

Vet ni med er att datat är skapat i GEOSECMA Lantmäteri så kan ni hämta tillägget ifrån Lantmäteriets hemsida på följande länk:

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=425