Snabba upp kartuppritningen med Baskartlager

8 december 2015

Mycket och detaljerad data i ArcMap sänker prestandan och det kan upplevas långsamt att panorera och zooma. En nyhet som kom i ArcMap 10 är Baskartlager (Basemap layer). 
Baskartlager kan liknas med ett grupplager men har en del andra egenskaper. Med hjälp av en ny grafikmotor och den nya grupperingen av data kan man nu snabba upp uppritningshastigheten markant.

I tipset kan du läsa mer om följande: 

  • Skapa ett baskartlager
  • Analysera baskartlagret
Ladda hem tips