Esri CityEngine

Omvandla 2D-data till smarta stadsmodeller i 3D.

Smartare stadsplanering 

Med Esri CityEngine kan du få bättre stadsplanering, arkitektur och design. Med 3D-visualiseringsfunktionerna kan du visa hur olika projekt hänger samman, utvärdera hur genomförbara de är och planera hur de ska implementeras. CityEngine hjälper dig att fatta välgrundade beslut som samhället kommer att ha nytta av under lång tid framöver.


Se filmen: Build Smart 3D Cities


Stad i 3D

Bygg flexibla scenarier snabbare

Jämför och analysera förslag på byggnationer ur olika vinklar. Se hur de passar in i stadens övergripande framtidsplaner. Gör så många scenarier du vill och justera vid behov. Det sparar tid och pengar.


Skapa realistiskt innehåll

Se var en föreslagen byggnad skymmer utsikten, kastar skugga eller reflekterar värme. Genom att den virtuella 3D-visualiseringen blir så verklighetstrogen redan under designfasen kan du undvika dyrbara misstag under konstruktionsfasen.


Dela med dig av planen

Publicera 3D-modellen online. Låt andra intressenter ta ställning till planen, interagera med den och delta aktivt i arbetet med att förbättra stadsmiljön.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss →