Cityworks – asset management med kartan i centrum

Koll på läget i drift och underhåll

Med Cityworks får du, till skillnad från traditionella drift- och underhållsverktyg, en kraftfull inbyggd relation till kartan. På så sätt blir det lättare att få en aktuell och korrekt helhetsbild, vilket förbättrar möjligheterna till effektiv samordning och banar väg för både besparingar och ökade intäkter. Cityworks är inte anpassat för en specifik verksamhetstyp, utan kan konfigureras för varje organisations behov.

Nyttan med Cityworks

Det är lika illa med underhåll som rutinmässigt utförs för ofta som för sällan. Vilka anläggningar måste vi ta itu med först? Var är sannolikheten störst för ett stopp och var blir konsekvensen störst? Ett IT-stöd med koppling till kartan och geografin ger många fördelar.

Symbol: Dator med kartvisualisering

Koll på läget

Ge din verksamhet möjlighet att se relevanta ärenden och anläggningar i kartan och få en gemensam bild av den totala arbetssituationen, med aktuella problem och pågående jobb. Med en aktuell lägesbild för enskilda användare eller hela organisationen blir det lättare att hålla reda på alla ärenden och följa upp åtgärder och genomförande.

Symbol: Samverkan

Smart samverkan

Cityworks ger alla medarbetare, oavsett om man jobbar i fält, kundtjänst eller inom administration och ledning, får tillgång till den information de behöver både i realtid och historik – när, var och hur de vill. Att ha tillgång till kvalitativ och aktuell information skapar förutsättningar för optimering och effektivitet.

Symbol: Kartlager och platsmarkör

Bättre beslut

Eftersom alla aktiviteter är kopplade till anläggningar i kartan är det, med hjälp av ärendehistorik och anläggningarnas egenskaper, lättare att planera verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt. Det blir enkelt att ta fram statistik för problem, utfört arbete per anläggning eller typ av utrustning som underlag för framtida investeringsbehov.

Så funkar det

Appar och gränssnitt för alla behov

Cityworks består av olika appar och gränssnitt där du kan använda systemet på det sätt som passar dig. På kontoret vill du nog oftast ha tillgång till hela verksamhetssystemet, men ibland kan det vara mer effektivt med en dedikerad app för en speciell uppgift. I fält räcker det ofta med en lättare klient på en surfplatta eller mobiltelefon, det viktigaste är att du vid behov kan jobba offline.

Integrationen med ArcGIS öppnar möjligheter

Cityworks är tätt integrerat med ArcGIS, vilket innebär att du får tillgång till en, näst intill obegränsad verktygslåda av appar för olika användningsområden. Cityworks konsumerar karttjänster med anläggningsregister och bakgrundskartor från ArcGIS, och du kan smidigt visa och analysera information från Cityworks i Operations Dashboard eller Insights for ArcGIS. Detta möjliggör även en sömlös integration mellan Cityworks appar och Esris CrowdSource Reporter, Workforce Manager, Collector for ArcGIS och Navigator for ArcGIS. Se presentation från Cityworks User Conference

Stöd genom hela arbetsflödet

När ett problem rapporteras av en intern eller extern aktör registreras en anmälan. Vid akut eller planerad åtgärd skapas en arbetsorder, som förutom information om status, prioritet, ansvarig, kostnader, bilagor med mera även kopplas till anläggningen som orsakar störningen. Inspektioner kan planeras och schemaläggas och innehålla egendefinierade besiktningsformulär där anläggningarnas kondition kan betygsättas. Alla relaterade ärenden och anläggningar kopplas ihop med varandra och det är lätt att hitta rätt information oavsett var man börjar nysta. All inmatad information är sökbar och kan visualiseras i kartan eller sammanställas skräddarsydda rapporter.

Nyfiken och vill veta mer om asset management med Cityworks?


Kontakta oss