Online-kurser

En online-kurs innebär att du ansluter till kursen över internet och träffar vår lärare och andra deltagare via din dator. Du kan när som helst prata och ställa frågor till läraren, precis som om ni satt i samma rum. Online-kursen ger dig alla fördelarna med traditionell klassrumsutbildning men genomförs från ditt eget hem eller kontor.

Under våra online-kurser kan du interagera med läraren, ställa frågor och få vägledning genom hela kursen via ljud, bild och chat. Du kan också delta i gruppaktiviteter och få praktisk erfarenhet av vår programvara. Det bästa av allt är att du kan arbeta med vår senaste programvara utan licens eller installation på din egen dator.

Fördelar med online-kurser:

  • Online-kursen leds av en Esri-certifierad lärare med expertis inom kursens ämne
  • Fjärråtkomst till den senaste Esri-programvaran (du behöver alltså inte ha Esri-programvaran installerad på din dator)
  • Möjlighet att ställa frågor och få omedelbara svar av läraren. 
  • Individuell hjälp i ett s k ”break-out room” där läraren kan visa dig hur du kommer vidare i övningen om du kört fast
  • Bekväm närvaro från ditt egna skrivbord

Vanliga frågor:

Är det någon skillnad på en online-kurs och en kurs genomförd i Esri Sveriges kurslokaler?
Kursinnehållet i online-kurser är detsamma som kurser som erbjuds i den traditionella kurslokalen. Läraren har genomgångar/demos och deltagarna gör kursens övningar, alltihop i realtid. Inför en online-kurs skickar vi kursboken till dig. Att boka en plats på en online-kurs görs på samma sätt som för övriga schemalagda kurser, d v s i aktuell kursbeskrivning här på hemsidan.

Hur genomförs kursen, kan jag arbeta i min egen takt?
Du ansluter till kursen över internet för att se lärarens genomgångar och för att arbeta med kursens övningar. På samma sätt som en traditionell kurs i en kurslokal genomförs online-kursen med hålltider som läraren går igenom vid kursens början.

Behöver jag förbereda min dator för att genomföra en online-kurs?
Esri Sverige ger varje kursdeltagare tillgång till den virtuella utbildningsmiljön. På kursdagen ansluter du och får då tillgång till de programvaror och data som används under kursen. Då online-kurserna är helt webbaserade krävs att du använder en dator med Windows 10 eller Mac OS 10.7 samt en webbläsare med stöd för HTML 5 (lägsta version): Google Chrome 53 (rekommenderad), Internet Explorer 11, Firefox 49 eller Safari 10. För bästa möjliga upplevelse behöver du ett headset med mikrofon samt en webbkamera.

Vad behöver jag göra för att förbereda anslutningen till en online-kurs?
Senast två veckor innan kursstart skickar vi dig en kurskallelse med e-post. Här framgår bl a kurstider och vad du behöver förbereda för att ansluta till den virtuella utbildningsmiljön: