Introduktion till CityworksCityworks används av organisationer för att hålla ordning på sina arbetsprocesser och på sitt anläggningsunderhåll. Det är integrerat med ArcGIS, och innehåller begrepp som ”felanmälan”, ”arbetsorder”, ”arbetsmoment”, ”förebyggande underhåll”, ”materialhantering” med mera. I denna kurs lär du dig hur ett ”Work Management System” är uppbyggt och fungerar, hur man beskriver och modellerar en befintlig organisation (t.ex. en linjeorganisation för fjärrvärmedrift), samt hur man strukturerar arbetsprocesser och ansvarskedjor. I kursen behandlas vidare hur integration i ArcGIS skapar en mängd praktiska nyttor, t.ex. översiktskartor över pågående och planerade arbeten, nyanmälda fel, läget för material med hög felfrekvens etc. Kursen ges inte som schemalagd, anmäl intresse för en kurs på plats i din organisation.

${ItemName}

${description}
  • Översikt
  • Innehåll
  • Målgrupp
  • Programvara
${LearnHowTo}
${courseOutline}

${audience}

${prerequisites}

${SoftwareRequirements}

Kursinformation

Pris: ${Price}

Kurslängd: ${Days} dagar

Boka kurs

Kommande kurser

${occurancesHtml}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}, ${Location}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']} - ${Location}
Denna kurs har inga fler kurstillfällen planerade under denna termin. Anmäl ditt intresse för kommande kurser genom att registrera dig för kursen (ej bindande).