FME Desktop - Advanced

Denna fortsättningskurs riktar sig till dig med behov av djupare kunskaper i FME Desktop och att arbeta med workspaces. Kursen fokuserar på hur man nyttjar avancerade parametrar, optimerar prestanda och använder anpassade transformers. Hur man hanterar läs- och skrivrättigheter samt avancerad attributhantering behandlas också under kursen.

First page

${ItemName}

${description}
  • Översikt
  • Innehåll
  • Målgrupp
  • Programvara
${LearnHowTo}
${courseOutline}

${audience}

${prerequisites}

${SoftwareRequirements}

Kursinformation

Pris: ${Price}

Kurslängd: ${Days} dagar

Boka kurs

Kommande kurser

${occurancesHtml}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}, ${Location}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']} - ${Location}
Denna kurs har inga fler kurstillfällen planerade under denna termin. Anmäl ditt intresse för kommande kurser genom att registrera dig för kursen (ej bindande).