Managing Geospatial Data in ArcGIS

Lär dig allt om geodatabasen, det huvudsakliga datalagringsformatet i ArcGIS. Denna kurs lär ut ”best practice” för att skapa en geodatabas för central lagring och effektiv hantering av organisationens geospatiala data. Du kommer att utveckla färdigheter som behövs för att konfigurera unika geodatabasfunktioner som säkerställer dataintegritet och noggrannhet över tid. Kursen behandlar funktionalitet i både fil- och fleranvändargeodatabaser.
First page Grund,Geodata

${ItemName}

${description}
  • Översikt
  • Innehåll
  • Målgrupp
  • Programvara
${LearnHowTo}
${courseOutline}

${audience}

${prerequisites}

${SoftwareRequirements}

Kursinformation

Pris: ${Price}

Kurslängd: ${Days} dagar

Boka kurs

Kommande kurser

${occurancesHtml}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}, ${Location}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']} - ${Location}
Denna kurs har inga fler kurstillfällen planerade under denna termin. Anmäl ditt intresse för kommande kurser genom att boka kursen ovan (ej bindande).