Implementing Versioned Workflows in a Multiuser Geodatabase

En fleranvändarmiljö för redigering förutsätter ett bra arbetsflöde för versionshantering för att minimera störningar för dataredigeraren, att kvaliteten på GIS-datat säkerställs samt en väl fungerande integration med övriga existerande arbetsflöden. Samtidigt vill man bibehålla en optimal databasprestanda. Kursen går igenom olika arbetsflöden för versionerad redigering och tydliggör hur versionshantering kan påverka datanoggrannhet och databasens prestanda.
First page

${ItemName}

${description}
  • Översikt
  • Innehåll
  • Målgrupp
  • Programvara
${LearnHowTo}
${courseOutline}

${audience}

${prerequisites}

${SoftwareRequirements}

Kursinformation

Pris: ${Price}

Kurslängd: ${Days} dagar

Boka kurs

Kommande kurser

${occurancesHtml}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}, ${Location}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']} - ${Location}
Denna kurs har inga fler kurstillfällen planerade under denna termin. Anmäl ditt intresse för kommande kurser genom att boka kursen ovan (ej bindande).