ArcGIS 1: Introduction to GIS

I den här kursen lär du dig vad GIS är och vad det kan användas till. Kursen introducerar GIS-koncepten och ArcGIS-verktygen som används för att visualisera, upptäcka mönster i och kommunicera geografiskt relaterad information. Med ArcMap och ArcGIS Online får du lära dig arbeta med GIS-kartor, utforska data och analysera kartor och geografiska data. Under kursen används ArcGIS Desktop 10.7 och ArcGIS Online. Kursen är även tillämpbar för ArcGIS 10.5 och 10.6. Kursboken är på engelska.
First page Analys,Grund

${ItemName}

${description}
  • Översikt
  • Innehåll
  • Målgrupp
  • Programvara
${LearnHowTo}
${courseOutline}

${audience}

${prerequisites}

${SoftwareRequirements}

Kursinformation

Pris: ${Price}

Kurslängd: ${Days} dagar

Boka kurs

Kommande kurser

${occurancesHtml}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}, ${Location}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']} - ${Location}
Denna kurs har inga fler kurstillfällen planerade under denna termin. Anmäl ditt intresse för kommande kurser genom att boka kursen ovan (ej bindande).