5 fallgropar i digital transformation

Att som organisation ge sig ut på den digitala resan är enormt viktigt. Det tror jag att de flesta är överens om. Men resan är varken enkel eller spikrak. Däremot underlättas den rejält om man vet vilka fallgropar som ska undvikas. Här är misstagen du och din organisation bör se upp för.

1. Digitaliseringen blir en isolerad IT-fråga
Insikten om att digital transformation inte är en IT-fråga är grundläggande. Gå inte i fällan att låta digitaliseringen bli ett ytskikt av modern IT. För att få den effekt som krävs måste transformationen genomsyra hela organisationen och allt den gör. Nyckeln ligger i att utveckla mål och processer så att de motsvara dagens och morgondagens krav på din affär. Låt användningen av data vara en av drivkrafterna och se sedan till att verksamheten har den IT-infrastruktur den behöver.

2. Verksamhetsnyttan är odefinierad
Tiden som vi verkar i är på många sätt både spännande och inspirerande. Men de förändringar som krävs av oss och våra organisationer är också svåra, kanske till och med smärtsamma. En tydlig vision är en livlina när motivationen tryter och verksamheten tappar fokus. För att lyckas är det viktigt att tratta ner visionen till verksamhetsnytta och ständigt påminna alla berörda om den. Ett knep i det taktiska arbetet är att istället för att direkt fråga sig hur en viss uppgift ska lösas, först verkligen bottna i vad som ska lösas. Det är svårare än man kan tro, men väldigt nyttigt.

3. Överambition
Digital transformation är en gigantisk uppgift för vilken organisation som helst. Man brukar prata om att ”äta elefanten i bitar” och det gäller verkligen i det här fallet. Försök inte lösa allt för hela organisationen på en gång. Med en tydlig vision i ryggen är det klokt, och dessutom fullt möjligt, att dela upp det som ska göras i mindre projekt. Börja med att fokusera på enklare åtgärder som ger snabb effekt för många, så får digitaliseringen vind i seglen. En fördel med ett sånt här angreppssätt är dessutom att det blir lättare att följa upp och mäta resultat.

4. Traditionellt silo-tänk
Silons tid är över, både vad gäller organisation, processer, system och data. Idag är alla organisationer i allt högre grad beroende av sin omvärld. För att hantera detta faktum är det kritiskt att skapa förutsättningar för flexibilitet, förändring och snabba men ändå välgrundade beslut. Men gamla invanda mönster är svåra att bryta. Varje chef tar ansvar för ”sin” avdelning och vill inte ”lägga sig i” andras. Denna missriktade ”artighet” och bristen på helhetssyn kan bli förödande. För att lyckas är det nu istället hög tid att riva sina silos och samarbeta sömlöst mellan organisationsdelarna. Ett liknande tänk är nödvändigt även på IT-sidan, för utan integration är det helt enkelt omöjligt att få utväxling på datas kraft.

5. Okunskap om potentialen i data
Digitaliseringen i sig medför att mängden data växer explosionsartat. Den innebär också i praktiken att den organisation som har förmågan att ta tillvara på denna resurs för kvalificerad analys och smarta beslut har ett ovärderligt försprång. Datadriven insikt skapar helt enkelt förutsättningar att förstå kunder, marknad och konkurrenter, men också de egna interna processerna, bättre. Kunskap som är skillnaden mellan långsiktig framgång och stagnation. Det går inte längre att blunda för att smart användning av kvalitativa data (gärna med stöd av den geografiska dimensionen, förstås) är en stor konkurrensfördel.

Sara Mattsson, f.d. marknadschef på Esri Sverige

Länktips: 
Nyfiken på hur din verksamhet får verklig nytta av data? Ladda ner white paper

Forsta sidan

Publicerat ${RUN[DateRangeFormatter; ${date}; ${EndDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}

${ItemName}

${shortDescription}

${description}