Geografisk information bäddar för framgång i en uppkopplad värld

Den digitalisering som pågår i affärslivet och samhället i stort påverkar oss alla. En spännande aspekt på den utveckling som ger oss helt nya möjligheter och driver den digitala transformationen framåt är framstegen i teknologin för användningen av sensorer. Fordon, byggnader, infrastruktur och utrustning i alla former har potentialen att vara värdefulla datakällor, som samlar och utbyter data med varandra. På många håll är det här redan verklighet och skapar nya förutsättningar att uppnå verksamheters mål. Samlingsnamnet för den är tekniken är förstås IoT (Internet of Things).

En viktig grundförutsättning för digitaliseringen är naturligtvis också att riktigt bra uppkoppling är något man nu kan räkna med på de flesta platser. Dessutom blir de enheter vi använder för att konsumera IT allt mer kraftfulla, samtidigt som de blir mindre och smidigare, och molnet är ett mer och mer kostnadseffektiv alternativ för datahantering.

Geografisk analys, digitalisering och IoT
Geografisk analys gör det möjligt att förstå komplexa samband som det annars skulle vara svårt att få överblick över. Det kan handla om svar på svårbesvarade frågor som:
  • Varför händer detta i just det här området?
  • Händer andra liknande saker i närheten?
  • Var har vi sett det här hända förut?
  • Var kommer samma sak att hända i framtiden?

Geografisk information har en central roll både i IoT och i den digitala transformationen generellt. Traditionellt använder GIS (Geografiska Informationssystem) kartan för att presentera geografisk information på ett sätt som människor förstår. Genom att integrera GIS i till exempel IoT-lösningar blir det möjligt att kombinera data från källor som tidigare inte hade någon koppling till varandra. 

För att realtidsdata ska leverera ett verkligt värde är det nödvändigt att de står på en stabil grund av geografiska information och GIS som kan förse verksamheten med verktyg för prognos och analys. När resultatet sedan visualiseras och presenteras på kartan omvandlas informationen till mönster som beslutsfattare kan använda för att öka lönsamheten och effektiviteten.

Maximera värdet av verksamhetens data
Genom att bidra med ett sammanhang, en kontext, skapar alltså geografisk information ett reellt värde och förvandlar rådata till intelligens som bäddar både för smart affärslogik och kvalificerade beslut, operativt och strategiskt. Ja, det finns verkligen all anledning att prata om ”datadrivna insikter”. Värdet av verksamhetens data mångfaldigas helt enkel där geodata får en central roll i organisationens datahantering, oavsett om källan är IoT eller mer traditionell.

Sara Mattsson, f.d. marknadschef på Esri Sverige

Lästips:

Forsta sidan

Publicerat ${RUN[DateRangeFormatter; ${date}; ${EndDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}

${ItemName}

${shortDescription}

${description}