Spara timmar per dag och per person på att digitalisera arbetet i fält. Lägg mindre tid på administration och mer tid på det som är det viktigaste med jobbet.

Nicholas Nilsson och Fredrik Gunnarsson är arkeologer på Kalmar läns museum, vana vid arbete utomhus där allt som upptäcks i marken behöver dokumenteras noggrant. De arbetar med en utgrävning av Sandby Borgs fästning på Öland.

De har gått ifrån att behöva lägga nästan en halv arbetsdag på att skriva in insamlad information från pappersformulär i en dator, till att föra in datan direkt i en surfplatta varifrån informationen automatiskt laddas in i en databas. Något de sparar fler timmar på per dag. Tid som istället kan ägnas åt att gräva och upptäcka mer.

Akeologiska data insamlade digitalt

Arkeologiska data insamlade digitalt effektiviserar utgrävningen.

Hur har den nya tekniken förändrat ert sätt att arbeta?

– Nu arbetar vi med GIS i hela ledet, allt ifrån att göra geodatabas till när vi gräver och upptäcker saker; då gör vi all dokumentation i Collector. Det har verkligen förändrat vårt sätt att arbeta, säger Fredrik.

Vilka är de största fördelarna?

– Du tar bort en hel del dubbelarbete. I och med att man får in det rakt in i databasen så kvalitetssäkrar man direkt i fält. Så fort man har tryckt okej i Collector så är datan där, säger Nicholas.

Det gör inget om man tappar mobilen eller plattan – datan är säkrad. Tidsvinsten är påtaglig.

– Vi gjorde ett test första året vi prövade det här. Då valde vi ut tio arkeologiska anläggningar där vi hade grävt och dokumenterade dem på vanligt sätt: analogt med papper och penna, men också med hjälp av Collector i en platta.

– Vi kunde konstatera att själva grävandet tar lika lång tid, naturligtvis. Själva ifyllandet på papper gentemot plattan tog också ungefär lika lång tid. Grejen var bara det att när jag var färdig med plattan var det här klart. Det var digitalt, färdigt och låg i databasen. Medan man med det analoga var man tvungen att gå in och föra på all den information som fanns på pappren in i en annan databas.

Vi gjorde en uppskattning att vi sparar ungefär tre timmar per person och dag.

Fredrik avslutar:

– Tid pengar. Det förändrar kostnader och hela arbetssättet, gentemot kund och beslutsfattare. Den tidsbesparingen är en oerhört viktig del. Har man väl tagit steget vill man inte gå tillbaka. Befria er och digitalisera er.

Visade arbetet för internationell publik

Under den internationella användarkonferensen Esri User Conference presenterade Nicholas och Fredrik sitt arbete på stora scenen inför tusentals åskådare: